Política de protecció de dades - Butlletí

El titular de la web es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i al seu deure guardar-les de forma confidencial, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.