Entra en vigor la Llei de l’Estatut de l’Artista del Principat d’Andorra. 

Entra en vigor la Llei de l’Estatut de l’Artista del Principat d’Andorra. 
Entra en vigor la Llei de l’Estatut de l’Artista del Principat d’Andorra. 

Després de força mesos de feina al Consell General, i amb un treball conjunt dels grups parlamentaris ahir va entrar en vigor la Llei de l’Estatut de l’Artista del Principat d’Andorra. 

L'objectiu de la llei és establir un seguit de mesures per compensar la precarietat amb què es troben els artistes degut a la temporalitat i intermitència de la seva activitat professional, i la irregularitat dels ingressos, i ho fa en base a set grans eixos:

 

1. Es defineix qui és artista i qui no ho és, així com quin és el concepte d'art i el d'entreteniment. S'estableix que l'artista és aquella persona que els seus ingressos deriven majoritàriament de la seva activitat artística.

2. Els artistes tindràn un règim de seguretat social específic ajustat a la temporalitat i intermitència de la seva activitat professional, i s'estableix el dret a les prestacions econòmiques per maternitat, paternitat i risc durant l’embaràs. Alhora els artistes tenen dret a gaudir de les prestacions econòmiques per incapacitat derivada d’accident no laboral o malaltia comuna i també queda establert que és compatible el pagament d'una pensió de jubilació anticipada amb l’activitat professional artística.

3. Es crearà la Comissió Andorrana de Seguiment de l’Estatut de l’Artista, composta per representants dels ministeris de cultura, finances, economia, treball, un representant de la CASS, dos artistes i un representant de l'SDAV. Proposarà al Govern programes i accions en l'àmbit de les arts, i promourà convenis i acords internacionals.

4. Es negociarà amb els estats veïns mecanismes per agilitzar la importació i exportació d'obres artístiques fetes a Andorra.

5. Es facilitarà el transport d'instruments musicals o materials artístics que creuin la frontera per fer espectacles.

6. Es crearà un registre dels artistes del país amb tota la informació dels professionals dels diferents àmbits

7. Es crea relació laboral especial dels artistes. Es regula com ha de ser la contractació d'artistes mitjançant un contracte entre les dues parts en que s'estableix la durada, la remuneració, les hores de treball, etc dels artistes contractats. Regula també que els assajos, proves de so i demès siguin sempre retribuits