El català a internet puja; però l'ús que en fem, baixa

per Maria Cucurull

Llengua

El català a internet puja; però l'ús que en fem, baixa
El català a internet puja; però l'ús que en fem, baixa

Una de freda i una de calenta. Comencem per la bona notícia, segons l’estudi de WICCAC, el baròmetre de l’ús del català a Internet que analitza els webs d’organitzacions i empreses del territori de parla catalana, el 66,25% dels webs són en català.

Dels 35 sectors que s’analitzen, n’ha 3 que es troben per sota del 30%. On el català és més residual és en el sector de l’automòbil i les motocicles, només un 7,06% dels webs són en català. En l’àmbit dels electrodomèstics i de la fotografia, únicament trobem el 14,10% de webs en català; i una xifra molt semblant és la del sector de la perfumeria, l’adrogueria, la neteja i la cosmètica, amb un 17,54%.

Per altra banda hi ha 7 sectors més que superen el 30% però es troben per sota del 50%. Es tracta del sector de la moda; de les empreses de missatgeria, transport i seguretat; dels laboratoris farmacèutics, de les empreses de treball temporal i de grans empreses i multinacionals.

A la part alta de la graella, hi trobem els 20 sectors que se situen per sobre del 50%. El món cultural és el que més té en compte el català, podem trobar 71 webs sobre teatre i dansa i tots són en català; així mateix, dels 132 webs relacionats amb el món de la música, 118 són en català; i dels 139 webs que podem trobar d’editorials i llibreries, 114 són en català, és a dir, el 82, 01%.

A més, és important destacar que des de principi del 2022 el percentatge ha anat augmentant sensiblement cada mes, atès que al gener la xifra era del 66, 09% i a l’agost ha augmentat un 0,16%; i si ho comparem amb l’agost del 2021 veiem que la tendència és clarament d’un increment lent però progressiu.

A l’altra cara de moneda la trobem a l’enquesta sobre l’ús de les tecnologies de la informació i comunicacions (TIC) publicada per l’Idescat que presenta les dades del 2021. El 40,1% dels enquestats assegura que utilitza sempre o gairebé sempre el català en la missatgeria del telèfon mòbil, però el percentatge varia en funció de la franja d’edat. D’aquesta manera, les generacions més joves són els que més utilitzen el català a la xarxa, però en només 4 anys, hi ha hagut una davallada de 16 punts. Així, si el 2017 el 68,1% dels joves asseguraven que usaven el català sempre o gairebé sempre a les xarxes, avui només en fa ús de manera habitual el 51,5%. Ara bé, la situació és encara més dramàtica en relació amb l’ús de la llengua catalana en les xarxes socials. La davallada és estrepitosa en només 4 anys, del 55, 7% del 2017, cau al 34,1% al 2021. I encara és més pronunciada la caiguda en la franja d’edat d’entre 25 i 34 anys, en els darrers 4 l’ús del català a les xarxes socials passa del 40,9% al 12.7%.