L’excavació de la farga del Madriu permet identificar una fase del segle XVIII i una altra del segle XIX

L’excavació de la farga del Madriu permet identificar una fase del segle XVIII i una altra del segle XIX
L’excavació de la farga del Madriu permet identificar una fase del segle XVIII i una altra del segle XIX

Finalitzats els treballs d’excavació que durant quatre setmanes s’han realitzat a la farga del Madriu. Durant aquest temps, tres grups de professionals hi ha treballat: un equip de pedra seca dirigit per un mestre de l’Associació Bâtisseurs de Pierre Sèche, un equip d’arqueòlegs especialistes en paleosiderúrgia encapçalat pel director de recerca del laboratori IRAMAT i un altre equip de Patrimoni Cultural dedicat als aspectes relacionats amb l’habitatge i l’alta muntanya.

Aquesta campanya d’intervenció, la segona en aquest indret, tenia com a objectius restaurar la ferreria i documentar la farga. La primera, edificada a finals del segle XVIII a la vora del Prat de Paleta, s’utilitzava per transformar el ferro brut en objectes i barres comercials, mentre que la segona, ubicada un centenar de metres més amunt, havia estat fundada l’any 1732 gràcies a una concessió comunal i servia per transformar el mineral en ferro metàl·lic.

Així, en l’excavació s’ha constatat que la farga es tracta d’un edifici complex, on s’hi identifiquen clarament els diferents àmbits de treball: un forn de preparació del mineral, el baix forn de reducció, una fornal per provar la qualitat del mineral, la carbonera, un espai intern específic per conservar i tractar la mena, un altre pel carbó, el cambrot, el canal, el mall i les trompes hidràuliques.

En espera dels resultats definitius, s’han documentat dos fases que corresponen a dos etapes tecnològiques diferents: la primera és anterior a la construcció del martinet (segle XVIII) i la segona és contemporània a la seva utilització (segle XIX). Consegüentment, es confirma que la farga del Madriu se situa a cavall entre les fargues medievals (molines) i les fargues a la catalana modernes.

Per la seva banda, els treballs de la ferreria, un conjunt de pedra seca que reuneix un taller (fornal i martinet), un àmbit d’habitació (cambrot) i les restes del sistema hidràulic (trompes i canal). S’han restaurat més de 60 metres lineals de murs de pedra seca, dels quals 41 corresponen als murs a doble parament dels edificis, que s’estaven malmetent. També s’han consolidat el fornal on s’escalfaven les barres de ferro i el paviment de pedra del cambrot, mentre que el sòl del taller s’ha adequat per tal de protegir la reserva arqueològica (terra d’ús històric i restes d’estructures originals).

El bon avançament dels treballs realitzats ha permès iniciar la tasca de la farga, on s’han restaurat els tres primers trams de murs de l’edifici principal i s’ha restituït el mur de sosteniment nord, que havia cedit i feia perillar la conservació del jaciment. Pel que fa a la sala principal de la casa, s’han documentat dos plantes: el petit espai superior correspon a un habitatge mentre que, a la planta baixa, han aparegut les restes probables d’un estable i d’un magatzem de ferro.

El material que ha aflorat en aquest jaciment, ubicat a 2.000 metres d’alçada, és ric i divers. En destaquen particularment un pes monetari, una quinzena de monedes, uns fragments de vaixella blava, uns vidres decorats i uns objectes decorats de bronze.

Pel que fa a la producció del ferro, entre la farga i la ferreria excavada l’any 2021, s’han pogut mostrejar totes les etapes de treball dels fargaires. L’anàlisi de les mostres, que ja s’ha iniciat, permetrà apropar-se a totes les fases de transformació, que van del mineral fins a l’objecte comercialitzat.

Durant les quatre setmanes que ha durat la campanya, més d’un centenar de persones s’hi han acostat per saber-ne més. Caldrà esperar a l’any vinent per tornar a trobar els arqueòlegs i els artesans en pedra seca treballant a la zona de la Farga del Madriu. Mentrestant, la feina d’analítiques, dibuix, recerca i valoració, etc. continua.