Les memòries d’arqueologia accessibles a la web de Patrimoni

Història

Les memòries d’arqueologia accessibles a la web de Patrimoni
Les memòries d’arqueologia accessibles a la web de Patrimoni

El departament de Patrimoni Cultural inicia la publicació en línia de les memòries arqueològiques de les intervencions que es realitzen al Principat, i que fins ara només es podien consultar adreçant una sol·licitud de consulta a l’Àrea de patrimoni cultural.

Les memòries arqueològiques recullen les dades generals de les intervencions arqueològiques dins el seu context històric i geogràfic, defineixen l’àrea intervinguda, expliquen les causes i la metodologia de la intervenció i exposen els resultats obtinguts mitjançant l’actuació arqueològica, tot esdevenint un element degran importància en la recerca històrica i arqueològica.

Les memòries es poden consultar a la web del departament de Patrimoni Cultural dins l’apartat ‘Publicacions’, secció de ‘Memòries arqueològiques i paleontològiques’.