S’obren les inscripcions de l’examen oficial de català dels nivells A1 i A2

per Culturàlia

Llengua

| culturàlia

El Ministeri de Cultura i Esports obre una nova convocatòria per poder obtenir el títol de català dels nivells A1 i A2 per a candidats lliures. Les inscripcions estaran obertes des d'avui al 30 de setembre, ambdós dies inclosos i s’hauran de fer de forma telemàtica a través del web https://www.e-tramits.ad.

Poden accedir als exàmens oficials de llengua catalana les persones majors de setze anys en el moment en què tinguin lloc els exàmens, independentment de la nacionalitat, residents o no residents al Principat d’Andorra, que vulguin acreditar el seu coneixement de llengua catalana.

Els exàmens se celebraran el proper divendres dia 10 d’octubre al Centre de Català, avinguda Esteve Albert, 4, baixos, d’Escaldes-Engordany. Davant de la situació de pandèmia per COVID-19 s’estableix que, tant als exàmens escrits com als orals, l’ús de la mascareta és obligatori i s’ha de mantenir una distància de seguretat d’1,5 metres de separació.

Un cop feta la inscripció, els candidats podran consultar, a partir del 4 d’octubre, a les pàgines web www.educacio.ad o www.cultura.ad, l’hora en què estan convocats a la prova oral. Pel que fa als resultats, el dia 20 d’octubre, a les 10.00 hores, es publiquen els números del passaport o del document oficial d’identitat dels candidats declarats ‘aptes’ i ‘no aptes’ a les mateixes pàgines webs.