L’Àrea de Museus i Monuments busca 3 guies per treballar d'octubre a desembre

per Culturàlia

Museus i Exposicions

El Ministeri de Cultura busca tres places pel lloc de treball de guia cultural, adscrit al Departament de Promoció Cultural del Ministeri de Cultura i Esports.

Aquestes tres persones, haurien de treballar de l’1 d’octubre al 31 de desembre del en la preservació, l’estudi i el foment dels béns culturals d’interès històric, del patrimoni cultural d’Andorra, mitjançant les visites als museus, als monuments i les infraestructures històriques visitables d’Andorra, amb la finalitat de preservar-los per a les generacions futures.

Els interessats poden consultar l'edicte publicat al BOPA.