Concurs per a la catalogació de les donacions a la Biblioteca Nacional

per Culturàlia

Noticies

| Comú d'Encamp

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la titular de Cultura i Esports, Sílvia Riva, la licitació per l’adjudicació dels treballs de catalogació, indexació i classificació dels fons incorporats a la Biblioteca Nacional a partir de donacions (1a fase).

La Biblioteca Nacional ha rebut un important nombre de donatius de materials bibliogràfics que han de ser catalogats per poder integrar-los a la col·lecció i posar- los a disposició del públic. El gran nombre de documents rebuts fa necessària la externalització d’aquesta tasca, que es durà a terme en diverses fases.

Per aquest motiu, l’Executiu proposa contractar una empresa especialitzada per dur a terme els treballs de catalogació, indexació i classificació d’aquests fons incorporats a la Biblioteca Nacional a partir de donacions.

La primera fase d’aquest projecte correspon al donatiu de la biblioteca del Departament de Patrimoni Cultural, que conté 3.200 monografies i publicacions periòdiques.

El concurs és nacional i de modalitat ordinària. El plec de bases es pot descarregar des dels webs www.tramits.ad i www.e-tramits.ad o es pot recollir al Servei de Tràmits. Els interessants en presentar-se al concurs tenen temps per fer-ho fins el proper 19 d’agost del 2021 al Servei de Tràmits del Govern.