Paraula d'Andorra: peixena

per David Paloma

Paraula d'Andorra

En el programa El llenguado de TV3, concretament del dia en què Guillem Albà va venir a Andorra a buscar paraules (4 de març), Simó Duró, pagès, va treure el verb péixer: 'fornir d'aliment o de pastura (algú o alguna bèstia)'. Duró ho va explicar molt bé. 

La conversa va portar a parlar de cavalls i dels noms que rep l'animal quan té menys d'un any (pollí), quan supera l'any (sobreany) i quan ja arriba als tres (terçó). Però, en canvi, no va sortir la paraula peixena, que sí que recull la Proposta per a un estàndard oralde la llengua catalana com a paraula d'Andorra. En aquest cas, peixena remet a pastura.  

Hi faig un parell d'observacions. 

La primera té a veure amb el significat. Segons el diccionari normatiu, la peixena que remet a pastura té dos sentits diferents: 'acció de pasturar el bestiar' i 'lloc on pastura el bestiar'. Rodamots va precisar-ne el significat quan s'hi va referir temps enrere: 'zona aglevada per damunt dels 2.000 metres on viu el bestiar bona part de l’estiu'. Com que la Proposta... no en dona més informacions, el lector podria pensar que peixena també es refereix a l'herba que pastura el bestiar. Doncs això no és peixena sinó, només, pastura, si ens creiem el diccionari normatiu. Tanmateix, Joan Coromines hi afegeix 'terra que s'ha d'usar per a pastura del bestiar'. Ja he dit més d'una vegada que la Proposta per a un estàndard oralde la llengua catalana hauria d'haver recollit, a parer meu, (moltes) més precisions semàntiques.  

La segona observació té a veure amb l'exclusivitat de la paraula. La forma peixena es diu a Andorra... però no és exclusiva d'Andorra. Entre els andorranismes admesos en la segona edició del Diccionari de la llengua catalana, de l'Institut d'Estudis Catalans, n'hi ha onze que no són exclusius del parlar andorrà. La paraula peixena és la que tanca la llista.