Clava-la: Real o reial

Llengua, Clava-la

L’adjectiu real prové del baix llatí realis que deriva de res ‘cosa’. Diem que alguna cosa és real quan té una existència efectiva. Podem parlar per exemple d’una ‘pel·lícula basada en un fet real’.

A més, quan real és un substantiu, fa referència a la unitat monetària del Brasil que substitueix els antics cruzeiro i cruzado.

En canvi, l’adjectiu reial prové del llatí regalis i designa tot allò és regi, és a  dir, que fa referència a la reialesa. En un regne, també és l’epítet que es dona al grans establiments de l’Estat, per això, a Espanya, en ser un país monàrquic, qui vetlla per un ús correcte de la llengua és la RAE (Real –en català, reial– Academia Española); a França, en canvi, hi ha l’Académie française; i en el cas de la nostra llengua tenim l’Institut d’Estudis Catalans (IEC).