Paraula d'Andorra: eixivern

per David Paloma

Paraula d'Andorra

L'entrada de l'hivern ens porta una paraula que s'hi relaciona i que és molt andorrana: eixivern. Vol dir 'estada en un indret durant l'hivern'. El Diccionari de la llengua catalana la recull, bo i donant preferència, amb el mateix significat, a la forma eixivernada

Diguem ara un detall que, a parer meu, es descuida de dir la Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana. Aquesta 'estada en un indret durant l'hivern' afecta especialment el bestiar. Els ramats eixivernen i, per tant, es parla, per exemple, de l'eixivern de les bèsties que els formen: seria estrany parlar de l'eixivern dels esquiadors, per molt que no es moguin de les pistes durant l'hivern. 

La forma eixivern és un derivat postverbal del verb eixivernar, que també recull el diccionari normatiu i que vol dir 'passar l'hivern en un indret'. Regeix habitualment les preposicions a i en: «Els cavalls eixivernen a Espinavell», diu l'exemple del diccionari. S'hi podria afegir que «eixivernen en el vessant d'un riu, d'una muntanya...». Relacionat amb eixivern trobem la paraula eixiverniu, que també surt en el diccionari: vol dir 'Temps que dura l'eixivernada d'un animal en un indret' i també 'cost de l'eixivernada d'un animal'.

En alguna altra ocasió he fet referència a l'excel·lent article El vocabulari andorrà i el seu reconeixement normatiu, de Joan Sans Urgell. L'autor explica que alguns mots propis del llenguatge administratiu i jurídic són alhora propis del vocabulari tradicional, com és el cas d'eixivern. Sans Urgell hi afegeix peixena ‘zona aglevada on viu el bestiar a l’estiu’ i padral ‘registre d’animals de renda’.