Butlletí

Si et vols subscriure al nostre Butlletí, un cop per setmana rebràs un recull de totes les notícies aparegudes a Culturàlia al teu correu electrònic. Tan sols cal que omplis el formulari d'aquí sota.


En compliment de l’art. 13 de la Llei 15/2003, el signant DECLARA HAVER ESTAT INFORMAT DE: 

1. Que les dades personals cedides s’incorporaran al fitxer denominat “Butlletí” el responsable del qual és Culturàlia i seran tractades amb la finalitat prevista en dit fitxer i protegides amb els mecanismes allà especificats. 
2. Que l’interessat podrà exercir els seus drets d’accés, supressió i oposició davant el responsable del fitxer.
3. Que el responsable del tractament del fitxer serà Culturàlia ubicada al Carrer d'Engordany 13, d'Escaldes-Engordany.
4. Que les dades es conservaran durant el termini que s’estipuli a la norma de creació del fitxer.  
5. Que el meu consentiment aquí donat només podrà revocar-se en cas que el sotasignat/da adreci un nou escrit al responsable del fitxer on s’expliciti clarament aquesta revocació.

També podeu donar-vos de baixa del Butlletí en un enllaç que apareixerà a la part inferior de cada correu que rebreu. Al donar-vos de baixa, totes les vostres dades seran eliminades.

Alta

Baixa